Åben forældrecafé

Er du forælder til et barn eller en ung med autisme eller andre former for handicap, har du mulighed for at møde andre forældre i samme situation og få værktøjer og inspiration ved en forældrecafé.

Åben Rådgivning i Borgercenter Handicap inviterer til cafémøder den første torsdag hver måned.

Her kan forældre mødes indbyrdes og støtte hinanden. Det er gratis at deltage, og man kan frit tilmelde sig fra gang til gang, efter behov. 

Caféerne giver mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration og værktøjer til at tage hånd om aktuelle problematikker.

 

De åbne cafémøder er forbeholdt forældre. De er tænkt som et frirum, og som deltager bestemmer du selv, hvad du vil dele. 

 

I rummet vil der selvfølgelig være tavshedspligt.

 

Møderne ledes af erfarne familiebehandlere med stor specialpædagogisk viden, blandt andet inden for autismeområdet. Med udgangspunkt i de problemstillinger, som forældrene oplever, præsenterer de relevante værktøjer og strategier.

Tilmelding

Send en sms til familiebehandlerne på telefonnummer 21 65 56 97 Skriv navn på den eller dem, der deltager, og den dato, du/I ønsker at deltage.

Tid og sted

Der er Åben forældrecafé følgende torsdage fra 15.00 til 17.00 i Borupssalen i Borgercenter Handicap, Borups Allé 43, 2200 København N:

Forår/sommer 2024:
4/1
1/2
7/3
4/4
2/5
6/6
4/7

Efterår/vinter 2024:
1/8
5/9
3/10
7/11
5/12