Ny pårørenderamme på handicapområdet

Et godt samarbejde med familier og pårørende til københavnere med handicap er vigtige pejlemærker i vores arbejde. Nu er Borgercenter Handicaps tilgang samlet på skrift i en ny publikation med input fra pårørende, medarbejdere og politiske råd.

Det gode pårørendesamarbejde på handicapområdet i Københavns Kommune er titlen på den nye pårørenderamme for medarbejderne og ledere, som er blevet til i et samarbejde med Handicaprådet og Centerrådet i Borgercenter Handicap. 

Publikationen beskriver centrale pejlemærker, værdier og tilgange til samarbejdet med forældre og pårørende til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Den skal understøtte en fælles forståelse af den situation, de pårørende befinder sig i, og give råd og inspiration til styrket inddragelse og samarbejde med de pårørende. 

Vicedirektør, Mette Vedsmand glæder sig over, at Borgercenter Handicaps fælles fundament for samarbejdet med pårørende er kommet på skrift, og sætter stor pris på, at så mange har givet input til, hvad der er vigtigt i samarbejdet.   

”Vi er rigtig glade for de mange konkrete bidrag, vi har fået fra pårørende selv, fra borgere med handicap og fra medarbejdere og ledere, der hver dag samarbejder med både pårørende og borgere. Det har styrket vores afsæt for at blive endnu dygtigere til det gode pårørendesamarbejde og er nu samlet i det materiale, som vi allerede nu er aktivt i gang med at omsætte i vores daglige arbejde”, siger hun. 

Vigtigt at sætte sig i de pårørendes sted

Hanne Skov Henriksen er pårørendevejleder i Borgercenter Handicap og har derfor en understøttende rolle i den lokale omsætning af pårørenderammen i tilbuddene. Og som pårørendevejleder er Hanne Skov Henriksen også ambassadør for pårørendesamarbejde.

”Vi skal lytte til, informere og inddrage de pårørende og jeg oplever heldigvis, at der foregår rigtig gode og fine indsatser rundt omkring med mange eksempler på et godt forældre- og pårørendesamarbejde. Jeg ved også, at der er eksempler på, at det kan være svært. Her er det vigtigt, at vi husker på at sætte os i forældrenes og de pårørendes sted og være gode ambassadører for samarbejdet. Det giver bedre handlemuligheder for os, når vi forstår deres frustration og samtidig kan pårørende få en bedre forståelse for vores perspektiver på indsatsen”, siger Hanne Skov Henriksen.  

Vejledning og støtte til pårørende

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver

Socialforvaltningen