Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik er et center for voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

Centrets formål er at stille dag- og botilbud til rådighed for voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

Vi består af en række botilbud med døgndækning, som også rummer et par dagtilbud. Vores tilbud ligger fordelt i Københavnsområdet. Derudover har vi et tværgående konsulentteam, som har hjemme i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud.

Center for Autisme og Specialpædagogik - i daglig tale kaldet CAS - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt

Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik

Borups Allé 43

2200 København N

Christian Bach Birkshøj, Centerchef

Christian Bach Birkshøj, Centerchef