Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik er et center for voksne borgere med nedsat funktionsevne og eventuelle psykiatriske tillægsdiagnoser.

Centrets formål er at stille dag- og botilbud til rådighed for voksne borgere med nedsat funktionsevne og eventuelle psykiatriske tillægsdiagnoser.

Vi består af en række botilbud med døgndækning, som også rummer et par dagtilbud. Vores tilbud ligger fordelt i Københavnsområdet. Derudover har vi et tværgående konsulentteam, som har hjemme i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud.

Center for Autisme og Specialpædagogik - i daglig tale kaldet CAS - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt

Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik

Borups Allé 43

2200 København N

Christian Bach Birkshøj, Centerchef

Christian Bach Birkshøj, Centerchef