Om Hverdagsaktivisterne

Hverdagsaktivisterne styrker københavnere med handicaps deltagelse i samfundets fællesskaber og fritidsmuligheder gennem frivilligt arbejde.
Fotograf
Hverdagsaktivisterne

Vi er stolte af at præsentere Hverdagsaktivisterne, som er en indsats, der skaber mangfoldige og berigende fællesskaber for københavnere med handicap. Vi er en hybrid frivilligorganisation stiftet i 2018 i samarbejde mellem Center for Selvstændig Boformer og Sundhed, i Københavns Kommune og pårørendeforeningen venskabsforeningen.

Vores Mission

Vi arbejder dedikeret på at fremme inklusion og aktivt fritidsliv blandt københavnere med handicap. Vi tror på, at ingen skal føle sig alene, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med. Derfor formidler og understøtter vi, at københavnere med handicap bliver frivillige i interessante foreninger eller deltager i enkeltstående events. Vi skaber også sociale aktiviteter på bosteder, hvor frivillige fra forskellige områder er tovholdere for aktiviteterne.

Vores målgruppe

Hverdagsaktivisterne henvender sig til en bred vifte af københavnere, uanset deres baggrund eller handicapstatus. Vores mål er at forene disse målgrupper i et fællesskab, der fremmer inklusion, styrker relationer og skaber berigende oplevelser for alle. Vores målgruppe inkluderer:

Københavnere med Handicap:

En central målgruppe er københavnere med handicap, herunder fysiske, og kognitive udfordringer. Vi arbejder for at skabe inkluderende muligheder og berigende fællesskaber, der understøtter deres livskvalitet og aktive deltagelse i samfundet.

Frivillige uden for Handicapområdet:

Vi inviterer københavnere uden for handicapområdet til at blive frivillige tovholdere, mentorer og deltagere i vores sociale aktiviteter. Alle, der ønsker at bidrage til inklusion og fællesskab, er velkomne.

Pårørende:

Vi henvender os også til pårørende til københavnere med handicap. Deres engagement og støtte er afgørende for at skabe et inkluderende miljø og styrke vores målsætninger.

Vores Tilbud

Vi tilbyder et bredt udvalg af frivillige aktiviteter, der er tilpasset den enkeltes interesser og behov:

 • Foreninger: Her bliver den frivillige tilknyttet en forening som fast frivillig
 • Events: Deltag som frivillig i større events i København som frivillig sammen med andre.
 • Bosteds- aktiviteter: Deltag i aktiviteter som fx løbe-, krea-, mad- og brætspilsklubber.
 • Besøgstjenester: Bliv frivillig besøgsven for ældre på plejehjem.

Hverdagsaktivisterne bidrager med personligt mentorskab til de frivillige aktiviteter, hvor københavnere med handicap kan opnå støtte i deres frivillige rejse fra erfarne mentorer.

Se en lille film om Hverdagsaktivisterne

Video Url

Hverdagsaktivisterne kort & godt

 • 200 Frivillige Hverdagsaktivister
 • 70% af alle frivillige har et handicap 
 • 54 samarbejdsforeninger
 • 86 forenings matrikler i København
 • Mentorskab tilbydes alle frivillige
 • 1 årlig Frivillig-Udviklingssamtale 
 • 97% Fastholdelsesprocent blandt frivillige med handicap
 • Flere årlige sociale arrangementer for Hverdagsaktivisterne

Kontakt Hverdagsaktivisterne

Maybrith Finne Bonde

Projektleder

Kontaktperson for generel information om Hverdagsaktivister og for forenings-frivillighed