Center for Børn med Handicap

Center for Børn med Handicap er for børn med funktionsnedsættelser, fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Vi består af fire døgninstitutioner samt en aflastningsenhed. Vores institutioner er for børn og unge med funktionsnedsættelser, som har brug for hjælp og støtte i hverdagen. Hver institution har sin målgruppe, hvilket du kan læse mere om på Tilbudsportalen eller her på siden. 

Derudover har vi et konsulentteam, som har hjemme i Telehuset på Borups Allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige institutioner.

Du finder kontaktoplysninger til centrets konsulenter her på siden, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Center for Børn med Handicap - i daglig tale kaldet CBH - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt centerchefen i CBH

Connie Ebba Cramer Jensen

Centerchef

Center for Børn med Handicap

Kontakt mig, hvis det drejer sig om pressehenvendelser eller større sager, der involverer hele centret.

Se alternativt i listen over konsulenter, om det er en af dem, du hellere skal have fat i.

Kontakt konsulenterne i CBH

Eva Lyby

Eva Lyby

Udviklingskonsulent

Center for Børn med Handicap

Som udviklingskonsulent i CBH har jeg en bred kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere, og jeg vil ofte være din indgang til centret.

Mine arbejdsopgaver er mangeartede, men overvejende af ledelsesunderstøttende karakter.
Hvis du er i tvivl om, hvem i centret, du skal have kontakt til, så kan du ringe til mig, og så hjælper jeg dig videre.

Marlene Linnebjerg Kudsk

Marlene Linnebjerg Kudsk

Sundhedsfaglig konsulent

Center for Børn med Handicap

Som sundhedsfaglig konsulent har jeg tæt kontakt med de sundhedsfaglige medarbejdere på institutionerne og et nært kendskab til de enkelte børn og deres sundhedsfaglige behov.
Jeg er også leder af centrets tværfaglige seksualnetværk, som arbejder med seksuel sundhed, krop og identitet.
Du kan desuden kontakte mig, hvis det handler om det nye dokumenteringssystem, DOMUS.

Mette Svendsen

Mette Svendsen

Socialfaglig konsulent

Center for Børn med Handicap

Som socialfaglig konsulent arbejder jeg blandt andet med visitationssager til institutionerne i CBH, jeg underviser i og behandler magtanvendelser og tilbyder undervisning og faglig sparring i socialfaglig dokumentation. Det er mig, du skal kontakte, hvis din henvendelse handler om visitation eller magtanvendelser.

René Søgaard Laursen

René Søgaard Laursen

Arbejdsplanskonsulent

Center for Børn med Handicap

Som arbejdsplanskonsulent arbejder jeg sammen med lederne og vagtplansansvarlige i Center for Børn med Handicap, for at vi sammen kan sikre, at lokalaftaler, arbejdstidsregler, overenskomster og arbejdsmiljølovgivning overholdes.   

Det er mig du skal kontakte, hvis du som leder eller vagtplansansvarlig i Center for Børn med Handicap har behov for sparring i forbindelse med udarbejdelse af nye grundplaner i KAS eller udfordringer i forbindelse med arbejdet med vagtplanlægning og systemerne til vagtplanlægning.

Skriv sikkert til Center for Børn med Handicap

Center for Børn med Handicap