Københavns Kommunes logo

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center for voksne borgere med udviklingshæmninger, fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Vi består af en række botilbud beliggende i Københavnsområdet. Vores botilbud er for voksne borgere med udviklingshæmninger, der har brug for hjælp og omsorg i hverdagen i varierende grad.

Derudover har vi specialfysioterapien på Amager, hvor vi både har klassisk træning og genoptræning samt svømmehal og udendørs sansesti til glæde for alle vores borgere.

Derudover har vi et konsulentteam, som har hjemme i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud.

Center for Omsorg og Specialpædagogik - i daglig tale kaldet COS - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt centerchefen i COS

Karoline Winther-Lund

Centerchef

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Kontakt mig, hvis det drejer sig om pressehenvendelser eller større sager, der involverer hele centret.
Se alternativt i listen over konsulenter, om det er en af dem, du hellere skal have fat i.

Kontakt konsulenterne i COS

Charlotte Anna Olsen

Charlotte Anna Olsen

Sundhedsfaglig konsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Jeg rådgiver ledere og medarbejdere om sundhedsfaglige indsatser på botilbuddene, hvilket blandt andet involverer rådgivning i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og vejledning i forbindelse med coronapandemien.
Ydermere er jeg uddannelsesansvarlig koordinator samt DOMUS-ansvarlig, hvilket vil sige, at jeg er med til udviklingsarbejdet og implementering af det nye dokumentationssystem.

Heidi Sydbæk Frederiksen

Heidi Sydbæk Frederiksen

Sundhedsfaglig konsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Jeg har tæt kontakt med de sundhedsfaglige medarbejdere på botilbuddene. Jeg rådgiver ledere og medarbejdere om sundhedsfaglige indsatser på botilbuddene, hvilket blandt andet involverer rådgivning i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og vejledning i forbindelse med coronapandemien.
Du kan desuden kontakte mig, hvis det handler om det nye dokumenteringssystem, DOMUS.

Madeline Robdrup Heltberg

Madeline Robdrup Heltberg

Kommunikationskonsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Jeg står for både intern og ekstern kommunikation i centret. Jeg arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation og står også for layout og design. Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp eller sparring med en kommunikationsopgave, eller hvis du har spørgsmål til vores online-kanaler.

Mathilde Aase Flindt Christensen

Mathilde Aase Flindt Christensen

Udviklingskonsulent (barselsvikar)

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Som udviklingskonsulent er mine opgaver varierede og mangeartede. Jeg understøtter lederne på botilbuddene i COS og har derfor en god fornemmelse af, hvad der rør sig på tilbuddene og i konsulentteamet. Du kan fx kontakte mig, hvis det drejer sig om tilsyn, men du kan også tage fat i mig, hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så skal jeg nok guide dig det rette sted hen.

Matias Faaborg

Matias Faaborg

Velfærdsteknologisk konsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Som velfærdsteknologisk konsulent handler mine arbejdsopgaver om at bruge og udvikle tekniske virkemidler som skal øge livskvaliteten hos borgere og effektiviteten i centret.
Jeg er centrets go-to person i forhold til det meste, der handler om teknik, og du kan fx hive fat i mig, hvis det drejer sig om telefoner, mail eller velfærdsteknologiske løsninger, såsom sansevognene

Mette Brokmose

Mette Brokmose

Arbejdsmiljøkoordinator

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Mit arbejde handler i høj grad om at understøtte vores tilbud i deres arbejde med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø f.eks. arbejdet med APV, arbejdstilsyn, trivselsundersøgelse, arbejdsskader, sygefravær, introduktion, kompetenceudvikling, miljø og meget andet. Hvis din henvendelse drejer sig om noget af det ovenstående, så er det mig, du skal have fat i.

Pia Friis O'Donnell

Pia Friis O'Donnell

Neuropædagogisk supervisor

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Jeg arbejder med neuropædagogik som metode og fagligt fællesskabende fundament. Jeg hjælper med at sikre, at centrets neuropædagogiske fundament lever i praksis på tilbuddene. Jeg underviser medarbejderne i, hvordan man laver neuropædagogiske analyser af borgernes behov, og hvordan disse inddrages aktivt i arbejdet med borgers udvikling.

Sabrina Petersen

Sabrina Petersen

Socialfaglig konsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Som socialfaglig udviklingskonsulent arbejder jeg blandt andet med visitationssager til tilbuddene i COS. Jeg underviser i og behandler magtanvendelser, og jeg tilbyder undervisning og faglig sparring i socialfaglig dokumentation og sansestimuli. Det er mig, du skal kontakte, hvis din henvendelse drejer sig om visitation i Center COS eller magtanvendelser.

Kathrine Dalum

Kathrine Dalum

Sundhedsfaglig konsulent (barsel)

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Som sundhedsfaglig konsulent har jeg tæt kontakt med de sundhedsfaglige medarbejdere på botilbuddene, og jeg underviser og rådgiver ledere og medarbejdere om sundhedsfaglige indsatser - fx i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation eller sagsbehandling af utilsigtede hændelser.
Dertil har jeg siden 2020 været kontaktperson og rådgiver for botilbuddene i forbindelse med COVID-19.

Lærke Manon Forman

Lærke Manon Forman

Udviklingskonsulent

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Som udviklingskonsulent er mine opgaver varierede og mangeartede. Jeg understøtter lederne på botilbuddene i COS og har derfor en god fornemmelse af, hvad der rør sig på tilbuddene og i konsulentteamet. Du kan fx kontakte mig, hvis det drejer sig om tilsyn, men du kan også tage fat i mig, hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så skal jeg nok guide dig det rette sted hen.

Lea Pallesen

Lea Pallesen

Projektleder