Center for Omsorg og Specialpædagogik

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center for voksne borgere med udviklingshæmninger, fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Vi består af en række botilbud beliggende i Københavnsområdet - og enkelte fordelt på resten af Sjælland. Vores botilbud er for voksne borgere med udviklingshæmninger, der har brug for hjælp og omsorg i hverdagen i varierende grad.

Derudover har vi specialfysioterapien på Amager, hvor vi både har klassisk træning og genoptræning samt svømmehal og udendørs sansesti til glæde for alle vores borgere. Vi har desuden et internt sundhedsfagligt korps ansat, som sikrer at alle borgere kan få sundhedsfaglig hjælp og støtte i alle døgnets timer.

I Center for Omsorg og Specialpædagogik er det vores vigtigste opgave at sikre, at alle borgere oplever en meningsfuld hverdag, som er tilpasset deres behov og ønsker, og som har plads til og fokus på udvikling af kompetencer. Derfor har vi dygtige medarbejdere ansat, som brænder for at skabe gode, sjove oplevelser i hverdagen på borgernes præmisser. Alle vores tilbud får konsulentunderstøttelse fra vores tværfaglige konsulentteam, som holder til i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud. Derudover er alle konsulenter faglige fyrtårne som understøtter det faglige arbejde med borgerne, så vi altid tilbyder det bedst mulige for beboere såvel som medarbejdere.Center for Omsorg og Specialpædagogik - i daglig tale kaldet COS - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt os

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Center for Omsorg og Specialpædagogik

Borups Allé 43

2200 København N

Katrine Israelsen Linneboe, Centerchef

Katrine Israelsen Linneboe, Centerchef

Centerchef