Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse

Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse tilbyder bo-, beskæftigelses- og netværkstilbud til borgere med handicap i Københavns kommune.

I Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse skaber vi rammer og muligheder for øget selvstændighed og livskvalitet for borgere med handicap. Med udgangspunkt i behov, forskellighed og selvbestemmelse understøtter og søger vi, at alle udnytter ressourcer og potentiale optimalt. Gennem høj faglighed, anerkendelse, respekt, involvering og nærvær giver vi borgerne mulighed for at opnå et, for dem, godt liv.

Vi består af 18 botilbud beliggende i Københavnsområdet og har derudover tre fritidstilbud samt adskillige beskæftigelsestilbud. 

Derudover har vi et konsulentteam, som har hjemme i Borgercenter Handicap i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud.

Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse - i daglig tale kaldet CSBB - er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt centerchefen i CSBB

Tina Kejser

Centerchef

Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse

Vil du i praktik i CSBB? Så skal du kontakte Jette Kristoffersen på telefon: 28 26 66 60