Rehabilitering i Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap arbejder med rehabilitering som fælles faglig tilgang på tværs af afdelinger, centre og tilbud. Formålet er at give Borgercenter Handicap et fælles sprog og et fælles fagligt fundament, der skal styrke den faglige kvalitet.

Borgercenter Handicap arbejder med fire målsætninger for den rehabiliterende praksis i det tværgående program:

1. Vi samarbejder aktivt med borgeren for at finde veje til et meningsfuldt liv med afsæt i den enkeltes behov, håb, ressourcer og livssituation

2. Vi løfter den faglige kvalitet gennem metodebevidsthed og udvikling af en refleksiv, lærende fagkultur og faglig ledelse

3. Vi vil have størst mulig effekt af indsatser og arbejder derfor vidensbaseret og systematisk med borgerens mål gennem løbende opfølgning og evaluering

4. Vi skaber sammenhængende forløb for borgerne gennem samarbejde og koordinering på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.

Læs hvordan Instituttet for Blinde og Svagtsynede arbejder med rehabilitering som fagkultur 

Vil du vide mere om rehabilitering i Borgercenter Handicap?

Louise H. Lanstorp

Udviklingskonsulent

Socialforvaltningen